Verkeer en Veiligheid

Veiligheid in de wijk Laares
Geachte wijkbewoners

Zoals jullie misschien wel gehoord hebben worden er binnenkort 5 borden BUURTPREVENTIE geplaatst in onze wijk. Er zijn de laatste weken en maanden veel dingen gebeurd op gebied van veiligheid.Tegen de rijrichting in rijden, betaald parkeren en/of camerabewaking is al eens voorbij gekomen. Ook is de app VEILIGE BUURT (https://veiligebuurt.nl/) ingevoerd in onze wijk om elkaar te waarschuwen. We benadrukken met klem om alle gebeurtenissen op gebied van veiligheid, inbraken en het rondlopen van duistere figuren ook daadwerkelijk te melden op deze app!!!

Wat kan/mag gemeld worden op deze app?
*inbraak
*duistere figuren
*drugsdealen
*veiligheid
*vandalisme
*hangjongeren die dingen doen wat niet gewenst is
*vernieling en troep achter laten
Ook is het raadzaam dit via email aan onze wijkagent Tessa Bekkenutte te melden via: Tessa.bekkenutte@politie.nl
Telefoon: 112  of  0900 8844

Wat hoort niet op de app gemeld te worden?
*Hallo Buurman of Buurvrouw
*verkoop van spullen
*vermissing huisdieren
*Alle andere onzin wat niet met veiligheid te maken heeft.

Binnenkort worden we weer uitgenodigd door de gemeente waarbij iedereen aanwezig mag zijn. Hier wordt uitgelegd welke beslissing is genomen over de gewijzigde rijrichting. Camerabewaking gaat er niet komen in onze wijk. Ook zullen we binnenkort een enquête ontvangen van de gemeente Enschede met betrekking op betaald parkeren in het voorste stukje van de Begoniastraat in onze wijk.

Mochten jullie vragen hebben over alles wat er op gebied van verkeer en veiligheid speelt kun je terecht bij onze werkgroep veiligheid.

Aanspreekpunten zijn:

Brandon D Verpoorte     Begoniastraat 50

Website: verkeerenveiligheiddelaares.wordpress.com/

Email: verkeerenveiligheiddelaares@outlook.com

Let op, we zijn een werkgroep en geen politie.

Voor dringende zaken altijd melden bij de politie.